PIRAMIDA LICZB

Zakres losowań:

Użytkownicy posiadający podstawowy dostęp do serwisu mogą analizować dane ograniczone do zakresu 15 losowań.

Piramida liczb

Piramida liczb jest chyba najczęściej używanym sposobem do typowania liczb w Multi Multi, ze względu na prawdopodobieństwo i rozkład dwumianowy.
Aby wygenerować piramidę Multi Multi niezbędne jest określenie zakresu losowań branych pod uwagę .
Po wybraniu losowania dla którego mają zostać obliczone wyniki i kliknięciu Pokaż wyniki moduł wykona obliczenia, których wynikiem będzie interesująca nas tabela.
Ze względu na fakt, że rozkład dwumianowy dla większych zakresów losowań powoduje dużą rozpiętość występowania liczb, zakres obliczanych losowań został ograniczony do 500, co już i tak jest zbędne do typowania tą metodą.

Tabela piramida liczb
przykładowa tabela
Przykładowa tabela wygenerowana przez moduł Piramida liczb.

Zasada piramidy opiera się na zbiorze 80 liczb oraz prawdopodobieństwie wylosowania liczby, które wynosi 25%. W każdym losowaniu Multi Multi losowanych jest 20 liczb z 80 (25%). Każde losowanie jest od siebie niezależne, więc możliwe jest wylosowanie takich samych liczb nawet kilka razy z rzędu. W historii jednak taki przypadek się jeszcze nie zdarzył.
Jeżeli mamy określone prawdopodobieństwo i zdarzenia są od siebie niezależne, jesteśmy w stanie określić przybliżoną ilość liczb, które powinny zostać wylosowane w ustalonej liczbie losowań. Ponadto, jeżeli w każdym losowaniu wyciąganych jest 20 kul, to prawdopodobnie w następnym losowaniu z tych 20 liczb wylosowane zostanie 25% - czyli 5. Oczywiście to tylko teoria, ale praktyka nie odbiega tak bardzo od teorii. Wystarczy sprawdzić wyniki w innych modułach prezentowanych w naszym serwisie, a dojdziesz do ciekawych wniosków. Po prostu szukamy takich momentów, gdy praktycznie zaburzona zostaje teoria i wtedy szukamy odpowiednich liczb.
Przejdźmy zatem do zasady budowania piramidy.

P.S. Nie zapominajmy jednak o pozostałych wierszach, w których teoretycznie będzie losowanych również po kilka liczb.