MAPA KOŃCÓWEK

Zakres losowań:

Użytkownicy posiadający podstawowy dostęp do serwisu mogą analizować dane ograniczone do zakresu 15 losowań.

Mapa wyników - "końcówki"

Zaznaczając opcję analizie zostaną poddane dane losowań Lotto Plus.

Moduł tworzy mapę wyników ostatnich losowań według końcówek liczb (1, 2 ... 0).
W pierwszej kolejności należy wybrać interesujące nas losowanie oraz zakres losowań, a następnie nacisnąć przycisk Pokaż wyniki.
Po chwili ukarze się wizualne odzwierciedlenie wyników losowań zawierające numer losowania (kolumna Losowanie), datę i godzinę losowania.
Trafione w losowaniu liczby będą wyświetlane w formie kuli koloru żółtego lub zielonego , jeżeli chcesz zobaczyć Lotto Plus.
Poszczególne końcówki liczb rozgraniczone są różnym odcieniem tła. Po prawej stronie tabeli znajduje się podsumowanie wyników w poszczególnych końcówkach:

Fragment przykładowej tabeli.

Liczby w kolumnach 1 - 0 oznaczają ilość trafień w poszczególnych końcówkach (kolumna 0 - liczby 10-20-30..., kolumna 7 - liczby 7-17-27...).
Ostatni wiersz tabeli podlicza wystąpienia liczby w zadanym zakresie losowań, a w podsumowaniu końcówek obliczona jest łączna ilość wystąpień liczb w danym zbiorze.