PRZERWY LICZB

Zakres losowań:

Użytkownicy posiadający podstawowy dostęp do serwisu mogą analizować dane ograniczone do zakresu 20 losowań.

Przerwy pojedynczych liczb

Zaznaczając opcję analizie zostaną poddane dane losowań Lotto Plus.

Moduł Przerwy liczb jest zbudowany w oparciu o informacje bazujące na obliczeniach przerw pomiędzy wystąpieniami pojedynczych liczb.
W grze Lotto każda liczba teoretycznie powinna być wylosowana co 8 losowań, możemy więc przyjąć tę liczbę jako punkt odniesienia dla pozostałych analiz.
Aby zobaczyć wyniki obliczeń, należy wybrać interesujące nas losowanie oraz podać zakres losowań (nie większy niż 5000), a po naciśnięciu przycisku Pokaż wyniki otrzymasz obliczone wyniki.
Wartości obliczeń znajdujące się w wygenerowanych tabelach zawierają dane, które możemy wykorzystać do dalszych analiz. Poniżej znajdziesz wyjaśnienia, co zawierają poszczególne tabele.

1. Tabela główna
przykładowa tabela
Tabela 1. Przykładowa główna tabela wygenerowana przez moduł Przerwy liczb.

2. Karta wyniki brzegowe
przykładowa tabela
Przykładowa karta Wyniki brzegowe z wynikami dla 500 losowań.

Na karcie Warunki brzegowe przedstawione są podstawowe dane z badanego zakresu.

3. Karta statystyki przerw całego zbioru
przykładowa tabela
Przykładowa karta zawierająca statystyki przerw całego zbioru.

Karta statystyki przerw całego zbioru zawiera informacje statystyczne obliczone dla zbioru liczb Lotto z całego badanego zakresu, bez kolumny z aktualną przerwą AP-1. Zawarte w niej informacje przedstawiają średnią i obliczone odchylenie standardowe dla przerw, które wystąpiły w badanym zakresie. Wartości Q z odpowiednim procentem oznaczają odpowiednie kwantyle. Kwantyl to wartość, która dzieli dane uporządkowane na konkretne części, gdzie każda część ma określony procent obserwacji. Innymi słowy, kwantyl określa, gdzie znajduje się określony procent danych w rozkładzie statystycznym.