MAPA DZIESIĄTEK

Zakres losowań:

Użytkownicy posiadający podstawowy dostęp do serwisu mogą analizować dane ograniczone do zakresu 15 losowań.

Mapa wyników - "dziesiątki"

Zaznaczając opcję analizie zostaną poddane dane losowań Lotto Plus.

Moduł tworzy mapę wyników ostatnich losowań.
W pierwszej kolejności należy wybrać interesujące nas losowanie oraz zakres losowań dla którego będzie tworzona tabela, a następnie nacisnąć przycisk Pokaż wyniki.
Po chwili ukarze się wizualne odzwierciedlenie wyników losowań zawierające numer losowania (kolumna Losowanie) i datę losowania.
Trafione w losowaniu liczby będą wyświetlane w formie kuli koloru żółtego lub zielonego , jeżeli chcesz zobaczyć Lotto Plus.
Poszczególne dziesiątki liczb rozgraniczone są różnym odcieniem tła. Po prawej stronie tabeli znajduje się podsumowanie wyników w poszczególnych dziesiątkach:

Fragment przykładowej tabeli.

Liczby w kolumnach 0 - 4 oznaczają ilość trafień w poszczególnych dziesiątkach (kolumna 0 - liczby 1-10, kolumna 4 - liczby 41-49), natomiast kolumna Powtórki wskazuje na liczbę powtórzonych liczb z poprzedniego losowania.
Ostatni wiersz tabeli podlicza wystąpienia liczby w zadanym zakresie losowań, a w podsumowaniu dziesiątek obliczona jest łączna ilość wystąpień liczb w danym zbiorze.