SYSTEMY MATEMATYCZNIE IDEALNE

Systemy Matematycznie Idealne - są specyficzną formą systemów skróconych i charakteryzują się tym, że każda liczba i każda para liczb występuje w systemie dokładnie tyle samo razy.
Na przykład system 3/7/7, składający się z 3 skreśleń, 7 liczb i 7 zakładów zawiera liczby, które występują dokładnie 3 razy, a każda para liczb występuje dokładnie raz.

Zalety korzystania z systemów matematycznie idealnych:

Wady towarzyszące korzystaniu z systemów matematycznie idealnych:

Dostępne systemy matematycznie idealne:

LPSystem do:SkreśleńLiczb w systemieZakładówGwarancje minimalneKoszt zawarcia systemu w kolekturze
1 Multi Multi 3 10 30 Występują wszystkie możliwe pary liczb (45 par) - skuteczność 100%.
Brakuje 90 trójek liczb spośród 120 - skuteczność 25%.
Multi: 75.00 zł (Plus: 150.00 zł)
2 Multi Multi 3 11 54 Występują wszystkie możliwe pary liczb (54 pary)-skuteczność 100%.
Brakuje 113 trójek liczb spośród 165 - skuteczność 31%.
Multi: 135.00 zł (Plus: 270.00 zł)
3 Multi Multi 3 12 44 Występują wszystkie możliwe pary liczb (66 par)-skuteczność 100%.
Brakuje 176 trójek liczb spośród 220 - skuteczność 20%.
Multi: 110.00 zł (Plus: 220.00 zł)
4 Multi Multi 3 13 26 Występują wszystkie możliwe pary liczb (78 par)-skuteczność 100%.
Brakuje 260 trójek liczb spośród 286 - skuteczność 9%
Multi: 65.00 zł (Plus: 130.00 zł)
5 Multi Multi 3 15 35 Występują wszystkie możliwe pary liczb (105 par)- skuteczność 100%.
Brakuje 420 trójek liczb spośród 455 - skuteczność 7%.
Multi: 87.50 zł (Plus: 175.00 zł)
6 Multi Multi 3 6 10 Występują wszystkie możliwe pary liczb (15 par) - skuteczność 100%.
Brakuje 10 trójek liczb spośród 20 - skuteczność 50%.
Multi: 25.00 zł (Plus: 50.00 zł)
7 Multi Multi 3 7 7 Występują wszystkie możliwe pary liczb (21 par) - skuteczność 100%.
Brakuje 28 trójek liczb spośród 35 - skuteczność 20%.
Multi: 17.50 zł (Plus: 35.00 zł)
8 Multi Multi 3 9 12 Występują wszystkie możliwe pary liczb (36 par) - skuteczność 100%.
Brakuje 72 trójek liczb spośród 84 - skuteczność 14%.
Multi: 30.00 zł (Plus: 60.00 zł)

LPSystem do:SkreśleńLiczb w systemieZakładówGwarancje minimalneKoszt zawarcia systemu w kolekturze
9 Multi Multi 4 7 7 Występują wszystkie możliwe pary liczb (21 par) - skuteczność 100%.
Brakuje 7 trójek liczb spośród 35 - skuteczność 80%.
Brakuje 28 czwórek liczb spośród 35 - skuteczność 20%.
Multi: 17.50 zł (Plus: 35.00 zł)
10 Multi Multi 4 8 14 Występują wszystkie możliwe pary liczb (28 par)- skuteczność 100%.
Brakuje 6 trójek liczb spośród 56 - skuteczność 89%.
Brakuje 56 czwórek liczb spośród 70 - skuteczność 20%.
Multi: 35.00 zł (Plus: 70.00 zł)
11 Multi Multi 4 9 18 Występują wszystkie możliwe pary liczb (36 par) - skuteczność 100%.
Brakuje 19 trójek liczb spośród 84 - skuteczność 77%.
Brakuje 108 czwórek liczb spośród 126 - skuteczność 14%.
Multi: 45.00 zł (Plus: 90.00 zł)
12 Multi Multi 4 10 15 Występują wszystkie możliwe pary liczb (45 par) - skuteczność 100%.
Brakuje 60 trójek liczb spośród 120 - skuteczność 50%.
Brakuje 195 czwórek liczb spośród 210 - skuteczność 7%.
Multi: 37.50 zł (Plus: 75.00 zł)
13 Multi Multi 4 11 54 Występują wszystkie możliwe pary liczb (54 pary) - skuteczność 100%.
Brakuje 22 trójek liczb spośród 165 - skuteczność 86%.
Brakuje 276 czwórek liczb spośród 330 - skuteczność 16%.
Multi: 135.00 zł (Plus: 270.00 zł)
14 Multi Multi 4 12 33 Występują wszystkie możliwe pary liczb (66 par) - skuteczność 100%.
Brakuje 96 trójek liczb spośród 220 - skuteczność 56%.
Brakuje 462 czwórek liczb spośród 495 - skuteczność 6%.
Multi: 82.50 zł (Plus: 165.00 zł)
15 Multi Multi 4 13 13 Występują wszystkie możliwe pary liczb (78 par) - skuteczność 100%.
Brakuje 234 trójek liczb spośród 286 - skuteczność 18%.
Brakuje 702 czwórek liczb spośród 715 - skuteczność 1%.
Multi: 32.50 zł (Plus: 65.00 zł)
16 Multi Multi 4 16 20 Występują wszystkie możliwe pary liczb (120 par) - skuteczność 100%.
Brakuje 480 trójek liczb spośród 560 - skuteczność 14%.
Brakuje 1800 czwórek liczb spośród 1820 - skuteczność 1%.
Multi: 50.00 zł (Plus: 100.00 zł)

LPSystem do:SkreśleńLiczb w systemieZakładówGwarancje minimalneKoszt zawarcia systemu w kolekturze
17 Multi MultiMini Lotto 5 9 18 Występują wszystkie możliwe pary liczb (36 par) - skuteczność 100%.
Występują wszystkie możliwe trójki liczb (84 trójek) - skuteczność 100%.
Brakuje 44 czwórek liczb spośród 126 - skuteczność 65%.
Mini Lotto: 27.00 zł
Multi: 45.00 zł (Plus: 90.00 zł)
18 Multi MultiMini Lotto 5 10 18 Występują wszystkie możliwe pary liczb (45 par) - skuteczność 100%.
Brakuje 4 trójek liczb spośród 120 - skuteczność 96%.
Brakuje 121 czwórek liczb spośród 210 - skuteczność 42%.
Mini Lotto: 27.00 zł
Multi: 45.00 zł (Plus: 90.00 zł)
19 Multi MultiMini Lotto 5 11 11 Występują wszystkie możliwe pary liczb (55 par) - skuteczność 100%.
Brakuje 55 trójek liczb spośród 165 - skuteczność 66%.
Brakuje 275 czwórek liczb spośród 330 - skuteczność 16%.
Mini Lotto: 16.50 zł
Multi: 27.50 zł (Plus: 55.00 zł)
20 Multi MultiMini Lotto 5 13 39 Występują wszystkie możliwe pary liczb (55 par) - skuteczność 100%.
Brakuje 55 trójek liczb spośród 165 - skuteczność 66%.
Brakuje 275 czwórek liczb spośród 330 - skuteczność 16%.
Mini Lotto: 58.50 zł
Multi: 97.50 zł (Plus: 195.00 zł)
21 Multi MultiMini Lotto 5 21 21 Występują wszystkie możliwe pary liczb - 210 par
Brakuje 1120 trójek liczb spośród 1330 - skuteczność 15%
Brakuje 5880 czwórek liczb spośród 5985 - skuteczność 1%
Brakuje 20328 piątek liczb spośród 20349 - skuteczność 0%
Mini Lotto: 31.50 zł
Multi: 52.50 zł (Plus: 105.00 zł)

LPSystem do:SkreśleńLiczb w systemieZakładówGwarancje minimalneKoszt zawarcia systemu w kolekturze
22 Multi MultiLotto 6 9 12 Występują wszystkie możliwe pary liczb (36 par) Lotto: 36.00 zł (Plus: 48.00 zł)
Multi: 30.00 zł (Plus: 60.00 zł)
23 Multi MultiLotto 6 10 15 Występują wszystkie możliwe pary liczb (45 par) Lotto: 45.00 zł (Plus: 60.00 zł)
Multi: 37.50 zł (Plus: 75.00 zł)
24 Multi MultiLotto 6 11 11 Występują wszystkie możliwe pary liczb (55 par) Lotto: 33.00 zł (Plus: 44.00 zł)
Multi: 27.50 zł (Plus: 55.00 zł)
25 Multi MultiLotto 6 12 22 Występują wszystkie możliwe pary liczb (66 par) Lotto: 66.00 zł (Plus: 88.00 zł)
Multi: 55.00 zł (Plus: 110.00 zł)
26 Multi MultiLotto 6 13 26 Występują wszystkie możliwe pary liczb (78 par) Lotto: 78.00 zł (Plus: 104.00 zł)
Multi: 65.00 zł (Plus: 130.00 zł)
27 Multi MultiLotto 6 15 35 każda para 5 razy, każda liczba 14 razy Lotto: 105.00 zł (Plus: 140.00 zł)
Multi: 87.50 zł (Plus: 175.00 zł)

LPSystem do:SkreśleńLiczb w systemieZakładówGwarancje minimalneKoszt zawarcia systemu w kolekturze
28 Multi Multi 7 10 29 Występują wszystkie możliwe pary liczb (45 par)- skuteczność 100%.
Występują wszystkie możliwe trójki liczb (120 trójek) - skuteczność 100%.
Występują wszystkie możliwe czwórki liczb (210 czwórek) - skuteczność 100%.
Występują wszystkie możliwe piątki liczb (252 piątek) - skuteczność 100%.
Brakuje 47 szóstek liczb spośród 210 - skuteczność 77%.
Multi: 72.50 zł (Plus: 145.00 zł)
29 Multi Multi 7 11 55 Występują wszystkie możliwe czwórki liczb (330 czwórek).
Brakuje 6 piątek liczb spośród 462 - skuteczność 98%.
Brakuje 161 szóstek liczb spośród 462 - skuteczność 65%.
Multi: 137.50 zł (Plus: 275.00 zł)
30 Multi Multi 7 13 26 Występują wszystkie możliwe trójki liczb (286 trójek).
Brakuje 92 czwórek liczb spośród 715 - skuteczność 87%.
Brakuje 771 piątek liczb spośród 1287 - skuteczność 40%.
Brakuje 1534 szóstek liczb spośród 1716 - skuteczność 10%
Multi: 65.00 zł (Plus: 130.00 zł)
31 Multi Multi 7 14 26 Występują wszystkie możliwe trójki liczb (364 trójek).
Brakuje 267 czwórek liczb spośród 1001 - skuteczność 73%.
Brakuje 1467 piątek liczb spośród 2002 - skuteczność 26%.
Brakuje 2821 szóstek liczb spośród 3003 - skuteczność 6%.
Multi: 65.00 zł (Plus: 130.00 zł)
32 Multi Multi 7 15 15 Występują wszystkie możliwe pary liczb (105 par).
Brakuje 28 trójek liczb spośród 455 - skuteczność 93%.
Brakuje 840 czwórek liczb spośród 1365 - skuteczność 38%.
Brakuje 2688 piątek liczb spośród 3003 - skuteczność 10%.
Brakuje 4900 szóstek liczb spośród 5005 - skuteczność 2%.
Multi: 37.50 zł (Plus: 75.00 zł)

LPSystem do:SkreśleńLiczb w systemieZakładówGwarancje minimalneKoszt zawarcia systemu w kolekturze
33 Multi Multi 8 11 54 Występują wszystkie możliwe szóstki liczb (462 szóstek).
Brakuje 42 siódemek liczb spośród 330 - skuteczność 87%.
Multi: 135.00 zł (Plus: 270.00 zł)
34 Multi Multi 8 12 33 Występują wszystkie możliwe czwórki liczb (495 czwórek).
Brakuje 10 piątek liczb spośród 792 - skuteczność 98%.
Brakuje 229 szóstek liczb spośród 924 - skuteczność 75%.
Brakuje 539 siódemek liczb spośród 792 - skuteczność 31%.
Multi: 82.50 zł (Plus: 165.00 zł)
35 Multi Multi 8 15 15 Brakuje 7 trójek liczb spośród 455 - skuteczność 98%.
Brakuje 420 czwórek liczb spośród 1365 - skuteczność 69%.
Brakuje 2163 piątek liczb spośród 3003 - skuteczność 27%.
Brakuje 4585 szóstek liczb spośród 5005 - skuteczność 8%.
Brakuje 6315 siódemek liczb spośród 6435 - skuteczność 1%.
Multi: 37.50 zł (Plus: 75.00 zł)
36 Multi Multi 8 15 30 każda para 8 razy, każda liczba 16 razy Multi: 75.00 zł (Plus: 150.00 zł)
37 Multi Multi 8 15 45 każda para 12 razy, każda liczba 24 razy Multi: 112.50 zł (Plus: 225.00 zł)
38 Multi Multi 8 15 60 każda para 16 razy, każda liczba 32 razy Multi: 150.00 zł (Plus: 300.00 zł)
39 Multi Multi 8 16 30 Występują wszystkie możliwe trójki liczb (560 trójek) - skuteczność 100%,
Brakuje 112 czwórek - skuteczność 93%,
Brakuje 2688 piątek - skuteczność 38%,
Brakuje 7168 szóstek - skuteczność 10%,
Brakuje 11200 siódemek - skuteczność 2%.
Multi: 75.00 zł (Plus: 150.00 zł)

LPSystem do:SkreśleńLiczb w systemieZakładówGwarancje minimalneKoszt zawarcia systemu w kolekturze
40 Multi Multi 9 12 66 6 przy 6 trafieniach Multi: 165.00 zł (Plus: 330.00 zł)
41 Multi Multi 9 13 13 3 przy 3 trafionych Multi: 32.50 zł (Plus: 65.00 zł)
42 Multi Multi 9 15 35 4 przy 4 trafionych Multi: 87.50 zł (Plus: 175.00 zł)

LPSystem do:SkreśleńLiczb w systemieZakładówGwarancje minimalneKoszt zawarcia systemu w kolekturze
43 Multi Multi 10 13 26 Występują wszystkie możliwe czwórki liczb - skuteczność 100%
Występują wszystkie możliwe piątki liczb - skuteczność 100%
Występują wszystkie możliwe szóstki liczb - skuteczność 100%
Brakuje 34 siódemek liczb spośród 1716 - skuteczność 98%
Brakuje 312 ósemek liczb spośród 1287 - skuteczność 75%
Brakuje 455 dziewiątek liczb spośród 715 - skuteczność 36%
Brakuje 260 dziesiątek liczb spośród 286
Multi: 65.00 zł (Plus: 130.00 zł)
44 Multi Multi 10 16 16 4 przy 5 trafionych Multi: 40.00 zł (Plus: 80.00 zł)
45 Multi Multi 10 16 32 każda para 12 razy, każda liczba 20 razy Multi: 80.00 zł (Plus: 160.00 zł)
46 Multi Multi 10 16 48 każda para 18 razy, każda liczba 30 razy Multi: 120.00 zł (Plus: 240.00 zł)
47 Multi Multi 10 19 19 Brakuje 729 czwórek liczb spośród 3876 - skuteczność 81%
Brakuje 7011 piątek liczb spośród 11628 - skuteczność 39%
Brakuje 23142 szóstek liczb spośród 27132 - skuteczność 14%
Brakuje 48108 siódemek liczb spośród 50388 - skuteczność 4%
Brakuje 74727 ósemek liczb spośród 75582 - skuteczność 1%
Multi: 47.50 zł (Plus: 95.00 zł)