Zaloguj za pośrednictwem GOOGLE


Ważna informacja!

Jako administratorzy serwisu systemylotto.pl nie przechowujemy danych wrażliwych, w tym hasła, tylko potwierdzamy autoryzację, co jest również dla nas wygodne, ponieważ nie administrujemy Państwa danymi osobowymi i ich nie weryfikujemy.

Dzięki logowaniu się z wykorzystaniem konta Google mogą Państwo korzystać z naszego serwisu bez ciągłego wpisywania hasła.
Jest to nie tylko wygodne, ale także bezpieczne, ponieważ minimalizuje ryzyko wykradzenia hasła przez hakerów lub złośliwe oprogramowanie.

Logowanie do naszego serwisu jest wymagane, jeżeli chcecie Państwo korzystać ze wszystkich opcji które oferujemy na naszych stronach i w aplikacji przeznaczonej dla telefonów komórkowych z systemem android.
Logując się do naszego serwisu potwierdzacie Państwo, że macie ukończone 18 lat; że zapoznaliście się oraz akceptujecie regulamin korzystania z serwisu systemylotto.pl i naszą politykę ochrony danych osobowych.


Regulamin korzystania z serwisu systemylotto.pl.


Polityka ochrony danych osobowych serwisu systemylotto.pl.